Jak przebiegają szkolenia ABI

20 marca 2019

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – kto może zostać wybrany na stanowisko administratora?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. W czasie kursu uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator danych osobowych (ADO), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.