Poznaj nowe przepisy – szkolenia z RODO

20 września 2019

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (czyli m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najbardziej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o okresie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączone zostały też informacje biometryczne i genetyczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy firm stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.