Szkolenie RODO – dostosuj działanie sklepu do przepisów unijnych

19 lipca 2019

Rok 2018 będzie zapamiętany z powodu wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Unijna dyrektywa dotycząca ochroną danych osobowych przyczynił się do dużego zamętu w różnych sektorach. Jej skutki odczuły zarówno instytucje publiczne (żłobki, urzędy oraz placówki służby zdrowia), jak i firmy prywatne. Mowa tu szczególnie o sklepach internetowych i podmiotach wykonujących dla nich rozmaite usługi. By uniknąć kłopotów powiązanych z nieprawidłowym administrowaniem danymi, ich kadra powinna wziąć udział w szkoleniu RODO.

Szkolenie RODO w branży e-commerce – dlaczego to się opłaca?

Szkolenia RODO to najlepsza metoda na to, by mieć pewność, że dane osobowe Twoich klientów będą poprawnie przechowywane, a Ty nie ryzykujesz otrzymania kar wymienionych w unijnym rozporządzeniu. Dogłębne szkolenie z RODO w e-commerce pozwoli nam dostosować funkcjonowanie sklepu online do obowiązujących regulacji. Podczas kursu uczestnicy dowiadują się również, jak radzić sobie z typowymi komplikacjami, które w swojej pracy napotykają administratorzy danych osobowych, czyli ADO.

Jak przebiega szkolenie RODO w e-commerce?

Szkolenia RODO są niedługie – przeważnie całą wiedzę można przekazać w czasie jednego dnia. Od ich partycypantów nie wymaga się wysokich kwalifikacji – ogólna wiedza z obszaru ochrony danych osobowych będzie wystarczająca. Kurs jest rozdzielony na kilka części, w obrębie których mają miejsce dyskusje nad case studies, prelekcje specjalistów i pokazy multimedialne. W czasie szkoleń RODO w e-commerce jest też miejsce na dysputy, podczas których szkoleniowcy mogą odpowiedzieć na zapytania uczestników, rozwiać ich wątpliwości i tym sposobem pomóc im uporządkować nabyte wiadomości im usystematyzować nabyte wiadomości.