Rozwiązania dla biznesu i środowiska – dekarbonizacja przemysłu

17 kwietnia 2022

Skieruj się tu, jeśli potrzebujesz szczegółowych wiadomości na temat dekarbonizacji przemysłu.

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, a także poczucie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że firmy wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, w głównej mierze przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy zredukowanie wykorzystania surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można za sprawą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, bądź trigeneracja, która oprócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwane jest także zimno.

W wielu sferach przemysłu osiągalne jest także wykorzystanie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje w trakcie procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej użycie przynosi po jakimś czasie pokaźne oszczędności, jak również skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po paru latach

W czasach powszechnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na ekosystem jak również wiedzy, że ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najlepsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Rzecz jasna, wdrożenie tego rodzaju rozwiązań pochłania spore koszty, lecz w efekcie korzyści jakie one dają, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla każdego z nas.

Adres firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10