Ubytek zęba – implant czy korona?

23 października 2020

Kiedy tracimy ząb, z punktu widzenia fizjologii, biomechaniki i estetyki, najkorzystniejszym sposobem leczenia jest natychmiastowa odbudowa braku. Negatywne skutki odwlekania zabiegu to: zanik kostny w miejscu ubytku, rozchwianie i zmiana położenia sąsiednich zębów, zaburzenia zwarcia, funkcji mowy i żucia, pogorszenie estetyki zębów, uśmiechu i rysów twarzy. Konsekwencji takich należy się spodziewać niezależnie od ilości utraconych zębów.

Odbudowę ubytków można wykonać różnymi metodami. Poniżej omawiamy dwa z wielu sposobów, jakie oferuje implantologia i protetyka.

Most protetyczny

Most składa się z koron filarowych, osadzonych na zdrowych zębach, sąsiadujących z ubytkiem oraz korony przęsłowej w miejscu ubytku. To najprostsza rekonstrukcja, obarczona jednak pewnymi wadami i wymagająca określonych warunków w jamie ustnej. Ubytek musi być otoczony zdrowymi zębami, jeśli zabieg ma być wykonany w trybie natychmiastowym. Zęby filarowe muszą zostać spreparowane, zdarza się, że wymagają one leczenia kanałowego i wzmocnienia włóknem szklanym, aby zapobiec ich złamaniu.

Wady mostów protetycznych:

  • nie jest to rozwiązanie docelowe, wymaga wymiany (osobniczo zmienny czas);
  • zanik kostny w miejscu ubytku i wytworzenie się przerwy między przęsłem a dziąsłem, która wymaga wymiany mostu;
  • obnażenie korzeni zębów filarowych.

Zalety: szybkie w realizacji i tanie rozwiązanie, bez przeciwwskazań.

Implant

To najczęściej tytanowy wszczep w kształcie śruby, zastępujący korzeń zęba. Zabieg implantacji trwa od 15 do 30 minut, na implancie osadzana jest tymczasowa praca protetyczna lub śruba zamykająca (może być gojąca).

Po okresie 4 do 6 miesięcy implantolog odsłania implant lub ściąga tymczasową pracę i osadza na nim docelową odbudowę protetyczną.

Wady: wyższa cena od poprzedniego rozwiązania oraz to, że u nielicznej grupy pacjentów występują przeciwwskazania do implantacji.

Zalety: trwałe, dożywotnie (w naszej klinice udzielamy takiej gwarancji) rozwiązanie o bardzo wysokiej estetyce, w pełni odtwarzające funkcję zęba i prawidłowe zwarcie. Chroni pacjenta przed negatywnymi skutkami, występującymi po zastosowaniu mostu protetycznego.

Jeśli kalkulacja cenowa porównująca obie metody uzupełnienia ubytków będzie obliczona na długotrwałe użytkowanie, to implanty okażą się korzystniejszym rozwiązaniem.

Autor: lek. stom. Beata Świątkowska

Źródło tekstu: https://stomatologiaswiatkowska.pl/blog/ubytek-zeba-implant-czy-korona/