Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

3 marca 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Na co dzień przeważającą część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne podmiotów prawa handlowego

Praca Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne konsekwencje prawne.