Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

28 stycznia 2023

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o automatycznej windykacji należności, uzyskasz na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być dużo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Cykliczne przypominanie o wymogu przelania opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten wielu osobom niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy ta droga windykacji okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła taką samą liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w ustalonym terminie wyraźnie rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj indywidualne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może dodać własne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, określając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wyliczone powyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi także ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]