Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

29 listopada 2020

Więcej szczegółów o tym, czy faktura proforma jest wiążąca.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale też i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał styczność przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma – dowód handlowy czy księgowy?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, toteż nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Należy jednakże zatrzymać ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, który formą przedłożenia danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia nabycia artykułów ani zrealizowania usługi, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż być zmodyfikowane.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności wydania stosownej faktury VAT

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera podobne dane co faktura VAT, czyli:

  • datę i miejsce,
  • dane stron,
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie przewidywanej daty realizacji usługi lub doręczenia towaru.

By łatwo można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy także pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź przeleje zaliczkę.