Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

13 lutego 2023

Więcej na temat metody kasowej na https://bit.ly/3KgpdQL.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług czy sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie interesuje się czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za zrealizowane usługi bądź sprzedane towary. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w terminie i finalnie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej wpłaty. Z uwagi na sprecyzowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, jednakże muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają miesięcznie kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy kilkuset fakturach nadzór należności wpływających na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]