Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

18 kwietnia 2022

Potrzebujesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych? Powinieneś odwiedzić tę stronę.

Osoby prowadzące firmę prędzej czy później zawsze spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 i 100 euro.

Kiedy można wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto zaznaczyć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. Wszak poślizg we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią niespodziewanego przeoczenia lub chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada też skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]