Różne rodzaje restrukturyzacji – którą wybrać?

4 grudnia 2019

Kiedy firma przechodzi poważny kryzys, zobowiązania w stosunku do wspólników zwiększają się z miesiąca na miesiąc, a rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można określić jako transformację przedsiębiorstwa mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w efekcie zwiększenie jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na przedsiębiorców i oferują im wiele narzędzi do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania toczą się szybciej niż przed 2016 r. i wymagają mniej formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele pożytków: pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, wstrzymać realizację niepomyślnych ugód, a przede wszystkim uchować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołany wyżej akt prawny dopuszcza 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem majątek dłużnika. Okres trwania tego typu postępowania jest często dłuższy aniżeli rok, gdyż w kwestiach tyczących się wierzytelności spornych, to sędzia postanawia o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po przygotowaniu i zatwierdzeniu spisu zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa zwykle do pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równolegle gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W tym postępowaniu to dłużnik przy udziale nadzorcy układu, którego notabene sam wskazuje, na własną rękę prowadzi pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Zadaniem sądu jest tu wyłącznie potwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.

Trzeba podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które warunkują, który model restrukturyzacji można zastosować w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zastosować tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Czynności restrukturyzacyjne są trudne, w związku z tym jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie jesteś pewien, jaki wariant będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.