Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

28 marca 2019

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. By ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]