Organizacja lekcji biologii na żywo

18 stycznia 2019

Jeżeli dla Twojego dziecka lekcje w szkole są niewystarczające, a interesuje się biologią, skorzystaj z oferty lekcji biologii na żywo. Wiek nie gra tu roli. Każdy może znaleźć coś odpowiadającego jego gustom, zarówno uczniowie podstawówek i gimnazjów, jak i dorośli miłośnicy matki natury.

Lekcja biologii na żywo – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Dla każdego uznanego nauczyciela nauka poprzez działanie jest nieodłącznym elementem efektywnego kształcenia. Atrakcyjność takich lekcji powoduje, że przekazywane tą metodą wiadomości pozostają w pamięci na dłużej. Ma to szczególne znaczenie gdy mamy do czynienia z przedmiotami dotyczącymi przyrody. Lekcje przyrody na żywo dają możliwość integracji sensorycznej. Uczestnicy za pośrednictwem dotyku, węchu mogą poznawać otaczającą rzeczywistość. Takich doznań dzieci nie mogą doświadczyć na tradycyjnych szkolnych zajęciach. Empiryczne doznania aktywują większe partie mózgu, pozostawiając trwalsze ślady. Może to skłaniać do późniejszych refleksji. A to jest głównym zadaniem profesjonalnego kształcenia, by nie przytaczać jedynie suchych faktów , ale starać się zrozumieć przebieg procesów, ich skutków i przyczyn.

Lekcje biologii na żywo dają możliwość aktywnego uczestnictwa w przebiegu całych zajęć. Dają sposobność wzajemnej współpracy, jak i wyrażania własnych opinii. Dzięki takim ćwiczeniom nauka może iść do przodu, a młodzi naukowcy razem z nią.