Badania operatorów i ich zastosowanie

16 września 2022

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują również zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma dokładność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w wypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie w stanie w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają też predyspozycje do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, widzenia steroskopowego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]