Coach kariery pomoże Ci odkryć najlepszą drogę rozwoju

7 listopada 2020

Potrzebujesz porady coacha kariery? Skieruj się tutaj.

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu jest nadzwyczaj konkurencyjny i wymaga ciągłego dostosowywania się do jego teraźniejszych potrzeb. W związku z tym tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty indywidualnego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy większych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wesprzeć się praktyką wykwalifikowanego coacha.

Sesje z coachem biznesu – rozwiń swoje umiejętności zawodowe

Doświadczony coach kariery służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, otwiera ją na ewentualne zmiany i przyszłe wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona znacznie skuteczniej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale też otwiera ciekawsze perspektywy kariery. Coach koncentruje się na celach i ambicjach klienta, toteż sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na realizację określonych zadań. Kto często korzysta z sesji coachingowych? Są to z reguły menedżerowie oraz prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w obszarze nadzoru i planowania pracy.

Jak wygląda praca z coachem biznesu?

Fundamentem przynoszącej pozytywne efekty pracy z coachem biznesu, jest wnikliwe poznanie klienta. Z tej przyczyny pierwsze spotkanie z coachem skupia się na dokładnym wyznaczeniu ambicji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najdotkliwszych niepowodzeń i najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pozwala to rozpoznać, czy najlepszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy coaching, a także uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Wstępne spotkanie nie musi przebiegać z doradcą zawodowym oko w oko – można połączyć się przez komunikator lub telefon. Po zakończeniu uzgodnionej ilości sesji coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, które cele zostały osiągnięte oraz czy potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]