Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

24 września 2019

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne też dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony będący na L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. By legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję wydawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą też spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji i obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Warunkiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywów?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się między innymi jeśli podejrzewamy, że nasz partner jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.