Komu potrzebne są badania operatorów?

19 października 2020

Na www.badaniabielsko.pl dowiesz się, kto oferuje badania operatorów Bielsko Biała

Do pracy w różnego typu zawodach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza działać badany. Inne badania wykonywane są dla sędziów, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę zdań o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter oraz jakie zdolności są w ich czasie testowane.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co trzy lub cztery lata, oprócz kandydatów po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co 24 miesiące. Powinniśmy przy tym nie zapominać, iż przebieg badań może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, iż niezbędne są inne testy albo poszczególne elementy okażą się w tym wypadku zbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Następnie przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji przestrzeni oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]