Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

22 lipca 2020

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej trzech metrów ponad podłogą czy gruntem. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin działalności. Jak przebiegają tego rodzaju badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z użytkowaniem właściwych akcesoriów, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, narzekające na kłopoty z równowagą czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem pełna diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii oraz laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem). Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można też zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, ich przeprowadzenie jest więc szczególnie istotne. Nie należy obawiać się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, ponieważ jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak często je przeprowadzać?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Mając na uwadze, że w trakcie pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co 2-3 lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast przeprowadzać je rokrocznie.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]