Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

19 lutego 2020

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Więcej na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub nauki w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego by wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]