Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

14 czerwca 2020

Jeśli potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących rozwoju kompetencji, skieruj się tu

Rośnie liczba pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników znamiennie przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra zaopatrzona w duży wachlarz umiejętności miękkich to wszak najistotniejszy filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – odkryj pełny potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich osobistych uwarunkowań oraz kwalifikacji może pomóc pracodawcy w budowaniu zespołu, który będzie gotowy na niecodzienne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez wykwalifikowanego coacha można ujawnić, kto z zatrudnionych przejawia zdolności przywódcze i będzie rzetelnym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane rozmaitymi metodami – m.in. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie audytów z pracownikami wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleniowe, np. zadania grupowe, case study (analiza konkretnego przypadku), wywiady czy symulacje. Przy ich użyciu można odkryć utajony potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej działania z pracownikami w formie coachingu.

Na czym polegają audyty AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Profesjonalny audyt jest podzielony na kilka części. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W następnej kolejności audytor dobiera techniki, które zostaną zastosowane w czasie sesji. Kolejnym etapem jest powiadomienie o intencjach sesji oraz tego, co zamierza się za jej sprawą wypracować. Równie ważne jest też miejsce, w którym zostaną wykonane sesje z zespołem – musi ono gwarantować komfort, który pomoże zrealizować cele audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna bądź grupowa) jest prowadzona przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi co najmniej cztery godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera indywidualny, drobiazgowy raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, określone są ich mocne strony oraz przekazane są informacje, jak powinien przebiegać kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]